حریم-خصوصی

سایت ماهتل در فرایند خرید اینترنتی و‌ در جهت اطمینان از صحت و‌سقم حقیقی بودن مشتریان به اطلاعاتی از جمله ایمیل و‌ شماره ی تماس ‌وادرس(جهت تحویل سفارش) نیاز دارد. این اطلاعات صرفا در پروفایل کاربر ثبت می‌شود و‌این اطمینان را به کلیه ی مشتریان می‌دهد که رعایت حریم خصوصی مشتریان جزو اصول اخلاقی گردانندگان این سایت می‌باشد و در این راستا از هرگونه استفاده غیر،خودداری می‌کند.